This guy. @kotakobayashi #franklyn

04.06.16


via Instagram